Yaygın Eğitim Nedir?


Oğuz Abadan Mtsm, yaygın eğitim alanında faaliyet gösteren bir müzik okuludur.

Yaygın Eğitim Nedir?

Yaygın eğitim, örgün eğitimin yanında ya da dışında düzenlenen formal eğitim faaliyetlerinin hepsini kapsamakta olup, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da her hangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte, çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim-öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tümüdür. a. Örgün eğitim olanaklarından hiç yararlanmamış olanlara, b. Eğitimlerini yarıda bırakmış ya da c. Örgün eğitim kurumlarından birisine devam etmekte olup,nmeslekî alanlarda daha yeterli duruma gelmek isteyenlere uygulanan eğitimdir. Ülke genelinde, gerekli durumlarda yerel işbirlikleri ile her yaş ve eğitim düzeyinden insan profillerini hedefleyerek planlanır ve uygulanır. Öğretim süresini başarıyla tamamlayanlara belge veya sertifika verilir.

Öne Çıkanlar
Son Yazılar
Etiketler Göre Arama
Takip Et
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Instagram Social Icon
RSS Feed

© 2015 by Oğuz ABADAN

Oğuz Abadan Mtsm
Rock School İstanbul
Workend Kurumsal Motivasyon
Faredoo Çocuk Dünyası

Muhittin Üstündağ Cad. Ali Nazime Sk. No.14 Koşuyolu, Kadıköy 34718 İSTANBUL

 

+90 216 327 1022 * +90 216 327 1025 * +90 216 327 1026

kurumsal@oguzabadan.com