Oğuz Abadan Mtsm, yaygın eğitim alanında faaliyet gösteren bir müzik okuludur.

Yaygın Eğitim Nedir?

Yaygın eğitim, örgün eğitimin yanında ya da dışında düzenlenen formal eğitim faaliyetlerinin hepsini kapsamakta olup, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da her hangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte, çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim-öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tümüdür.

a. Örgün eğitim olanaklarından hiç yararlanmamış olanlara,
b. Eğitimlerini yarıda bırakmış ya da
c. Örgün eğitim kurumlarından birisine devam etmekte olup,nmeslekî alanlarda daha yeterli duruma gelmek isteyenlere uygulanan eğitimdir.

Ülke genelinde, gerekli durumlarda yerel işbirlikleri ile her yaş ve eğitim düzeyinden insan profillerini hedefleyerek planlanır ve uygulanır. Öğretim süresini başarıyla tamamlayanlara belge veya sertifika ve...

Güzel sanatlar, insanın iç dünyasını yansıtır; 

kişinin aynasıdır. Bunun için sanatçı olmak gerekmez! Sadece izleyici olarak kalsanız da, beğenileriniz sizin hakkınızda yeterli ipuçlarını verecektir.


Hayal dünyanız geniş mi ve yaratıcı özellikleriniz ağır mı basıyor? Ve siz bu nedenle soyut sanatı mı tercih edersiniz? Ya da tersine, maddeyi kendi formunda algılayan gerçekçi sanatı mı savunuyorsunuz?!

Ne olursa olsun, herkesin kendine ait bir yaklaşımı vardır.
Bu yaklaşımları belirleyen, daima, aldığımız eğitimler olmuştur.


Eğitim, doğumla başlayan uzun bir süreçtir. Yaşam en büyük öğretmendir ve yaşadıklarımızı içeren sanatı bizi ifade ettiği ölçüde kendimize yakın buluruz. İzleyici pozisyonundaki bireyin sanatla bu etkileşimi yaşaması, kendi yapabilir olduğunda etkileşimin ne ölçüde olacağının da göstergesidir. Zira, kendisini ifade edeni izlemekten, kendisi ifade etme aşamasına geçmiştir. Artık özgürdür! Yaşadıklarını resm'eder, besteler, taşa yontar, ka...

Yaygın eğitimde belli bir yaş sınırı yoktur. Çocuk, genç, yetişkin ayırmaksızın, her yaş grubu için yaygın eğitim faaliyeti düzenlenebilir. Her yaş ve eğitim düzeyinden insan profillerini hedefleyerek planlanır ve uygulanır.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE 
HEDEF KİTLELER:

1.    06 yaş öncesi
2.    06-12 yaş
3.    12-17 yaş
4.    18-24 yaş
5.    24 yaş ve üzeri. 

EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE 
HEDEF KİTLELER:

1.    Okul öncesi
2.    İlköğretim
3.    Orta öğretim
4.    Üniversite
5.    Yetişkin çalışanlar
6.    Yetişkin olmayan çalışanlar

Please reload

 

Blog

Oğuz

Abadan

Müzisyen

Öne Çıkanlar

Yaygın Eğitim Nedir?

04/10/2015

1/3
Please reload

Son Yazılar
Please reload

Etiket Arama
Please reload

Beni İzle
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
Oğuz Abadan Mtsm

© 2015 by Oğuz ABADAN

Rock School İstanbul
Faredoo Çocuk Dünyası
Workend Kurumsal Motivasyon

Muhittin Üstündağ Cad. Ali Nazime Sk. No.14 Koşuyolu, Kadıköy 34718 İSTANBUL

 

+90 216 327 1022 * +90 216 327 1025 * +90 216 327 1026

kurumsal@oguzabadan.com